TÁJÉKOZTATÓDátum: 2020-05-10

Az UTE létesítményeinek megnyitásáról, használatáról.


Tisztelt Sportolók, Kedves Szülők!

A Kormány 170/2020. (IV.30.) Kormányrendelet 1.§ (1) szerint „Magyarország egész területén… a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidősport, és tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett.”

Ez a rendelkezés akkor is alkalmazandó, ha a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet, illetve a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet ettől eltérően rendelkezik.

A Kormány felhatalmazása természetesen nem jelenti azt, hogy az egyik pillanatról a másikra visszaállhat a járvány előtti rend. A koronavírus világjárvánnyal szembeni védekezés érdekében az UTE eddig is mindent megtett, így az országban elsőként döntött arról, hogy létesítményeit határozatlan időre bezárja. Az újranyitásnál is a lehető legnagyobb óvatossággal és körültekintéssel, a fokozatosság elvének messzemenő figyelembe vételével, példamutatóan kívánunk eljárni.

Továbbra is azt tekintjük elsődleges feladatunknak, hogy sportolóink és azok családjai, sportszakembereink és munkatársaink egészségét és életét megvédjük. A célok elérése érdekében az edzések megtartását csak úgy tesszük lehetővé, ha maradéktalanul biztosíthatóak az egészséges munkavégzés feltételei, az egészséges edzés feltételei.

 A közegészségügyi és járványhelyzetre tekintettel az UTE megvizsgálta létesítményei megnyitásának feltételeit és az alábbi döntéseket hozza.

-          Az UTE létesítményeit 2020.május 4-től fokozatosan, a szakosztályok sajátosságait figyelembe véve megnyitja sportolói előtt.

-          A sportedzéseken való részvétel önkéntes, mindenki maga dönti el a járványhelyzet alatt, hogy be kíván-e kapcsolódni a szakosztályi edzésekbe, vagy sem.

-          Az edzésekbe időközben is bármikor be lehet csatlakozni, illetve bármikor szüneteltetni lehet. Kérjük azonban, hogy a bekapcsolódási szándékot, és a szüneteltetést is előzetesen jelezzék az illetékes edzőnek.

-          Amennyiben valaki úgy dönt, hogy az edzésekbe be kíván kapcsolódni, egy nyilatkozatot kell eljuttatni az edzőn keresztül a szakosztályvezetőnek, mely az alábbiakat tartalmazza:

  • nyilatkozat, hogy önként vesz részt az edzésen (kiskorú esetén szülői nyilatkozat)
  • nyilatkozat, hogy a sportoló láztalan, és közvetlen környezetében az elmúlt 14 napban lázas megbetegedés nem volt, az alábbi tünetek egyikét sem észlelte magán és közvetlen környezetén (láz, nehézlégzés, hidegrázás, köhögés, légszomj, hasmenés, íz vagy szaglásérzék változása, fejfájás, szokatlan gyengeség)
  • nyilatkozat, hogy aláveti magát minden edzés előtt a testhőmérséklet megmérésének.
  • nyilatkozat arról, hogy amennyiben a tünetek bármelyikét magán és közvetlen környezetén észleli, haladéktalanul tájékoztatja az edzőjét, és az edzéslátogatást azonnal felfüggeszti.

-          A nyilatkozat megtétele munkatársaink, edzőink részére is kötelező.

-          A sportolót a későbbiek folyamán semmilyen hátrány nem érheti azért, mert úgy döntött, hogy a jelenlegi járványügyi helyzetben nem kíván részt venni az edzéseken.

Az UTE létesítményeit a járványra tekintettel fokozott gyakorisággal takarítja, és fertőtleníti. Kérjük a sportolóinkat és szüleiket, hogy lehetőség szerint ne használjanak tömegközlekedést, edzőfelszerelésben érkezzenek az edzés színhelyére, hogy az érintkezések számát minimalizáljuk.

Kérjük továbbá azt is, hogy a közös helyiségeket, öltözőket csak a legszükségesebb mértékben, szájmaszkban használják, az edzések előtti és utáni kézmosásra fokozottan ügyeljenek. Az UTE a kézmosáshoz szükséges szereket folyamatosan biztosítja.

Az edzések a szakosztályi sajátosságokra tekintettel kizárólag kiscsoportos foglalkozások lesznek, szakembereink azonos összetételű csoportokat szerveznek, a sportolók csak egymástól megfelelő távolságban végezhetnek gyakorlatokat.

A 65 év feletti edzőink, illetve azokat a trénerek, akik veszélyeztetett körbe tartoznak, nem vesznek részt a közvetlen munkában, helyettesítésükről a járványügyi helyzet alatt az UTE gondoskodik.

A testi érintkezéssel járó edzések minden szakosztálynál TILOSAK! Az edzőknek az u.n. kontakt sportágakban is  olyan jellegű edzéseket kell szervezniük, melyek az egyéni munkát teszik lehetővé.

Az UTE egyes szakosztályai, a sport sajátosságaira, a sportlétesítmény adottságaira tekintettel, ennél szigorúbb feltételeket is megszabhatnak, melynek maximális betartása az edzésen való részvétel előfeltétele.

Az UTE fenntartja magának a jogot, hogy a járványügyi helyzet változásának függvényében bármikor újra bezárja létesítményeit.

A tájékoztatóban leírt szabályok visszavonásig érvényesek.

(Nyilatkozatmintát készített az Újpesti Torna Egylet, melyet edzőink készséggel rendelkezésre bocsátanak)

2020. május 3

#vigyázzunkegymásra

„ÉPSÉG, ERŐ, EGYETÉRTÉS”