Empi kata & bunkai. (A kezdetekből)Dátum: 2019-07-18

KaiSei Karate, Empi kata & bunkai